Wat is Totaal-Check ?

Totaal-Check® is een urine thuistest voor mannen en vrouwen om te testen op 11 verschillende parameters in urine. Urine biedt een goede afspiegeling wat er zich afspeelt in het lichaam. Totaal-Check® is de eerste en meest uitgebreide urinetest om zelf thuis uit te voeren.

De test bestaat uit een plastic strip met elf op de strip bevestigde urine testen. Bij een positief resultaat op een test - en zeker op meerdere testen - kan verder onderzoek noodzakelijk zijn. Neem dan contact op met uw huisarts. 

Urine ondergaat veel veranderingen bij de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen of lichamelijke afwijkingen. Nog voordat deze aan zijn te tonen in het bloed. Urine analyse is een zeer bruikbare indicator bij gezondheid of ziekte en kan zo een rol spelen bij een routinematige gezondheid-screening.

Totaal-Check® kan helpen bij het diagnosticeren en monitoren van metabolische of systematische aandoeningen welke de werking van de nieren beïnvloeden, bij endocriene ziekten (o.a. diabetes, schildklier aandoeningen en verdere aandoeningen van hormoon afscheidende organen zoals bijnieren, geslachtsorganen en de alvleesklier) en afwijkingen aan de urinewegen.

 


 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

 1. V: Wat zijn de gangbare symptomen van een urineweginfectie?

  A: Meest voorkomend zijn: irritatie of pijn tijdens het plassen, vaker moeten plassen, koorts en pijn in de rug of lenden.

  2.    V: Moet ik mij zorgen maken bij met name een positieve test op bloed?

A:  De urineweg bij een gezond persoon bestaat uit 2 nieren, 2 urineleiders, een urinebuis en de blaas. De functie van de nieren is het overtollige vocht, samen met afval producten, af te drijven. Dit wordt verzameld in de blaas door holle buisjes (urineleiders). Bij bloed in de urine (hematurie) lekt er bloed in de urineweg. De oorzaak kan zijn een: urineweginfectie, nier infectie, extreme zware lichamelijke inspanning, gebruik van bepaalde medicatie, nierstenen, nierkanker of een vergrote prostaat. Specifiek bij een urineweginfectie treden vaak een of meerdere van de onderstaande symptomen op: troebele urine, donkere urine (rood – bruin), verhoogde aandrang, vaker moeten plassen, hoge koorts, pijn in de zij en rug, druk op het bekken, misselijkheid, overgeven en een onaangenaam gevoel in de onderbuik. Bloed in de urine dient altijd nader onderzocht te worden. Neem dus contact op met uw (huis)arts bij een positieve test op Bloed.

 1. V: Kan ik ook een urineweginfectie hebben zonder symptomen?

A: Ja.  Een urineweginfectie kan ook voorkomen zonder symptomen bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. 

 1. V: Moet ik testen met de eerste ochtendurine?

A: Hoewel u iedere urine van de dag kunt gebruiken, valt dit wel aan te raden. De eerste ochtendurine bevat de meeste bacteriën indien u een urineweginfectie heeft. Vrouwen moeten de test niet uitvoeren tijdens de menstruatie.

 1. V: Hoe nauwkeurig is the test?

A: De resultaten van Totaal-Check® zijn vergeleken met vergelijkbare professionele urine teststrips. De studie toont een zeer goede overeenkomst aan voor de verschillende parameter.

 1. V: Wordt de test beïnvloed door bepaald eten, alcohol of gangbare medicijnen?

A:  Algemeen: de meeste substanties reageren niet op de test. Neem contact op met uw arts indien u antibiotica neemt. Sommige medicijnen of vitamine preparaten (bijvoorbeeld vitamine B2) kunnen de kleur van de urine beïnvloeden en kunnen een foutief resultaat veroorzaken. Grote hoeveelheden vitamine C (niet het geval bij een normaal dieet) kan leiden tot een foutief negatief resultaat. Stop met Vitamine C preparaten 24 uur voordat u de test afneemt.

 1. V: Hoe moet ik de uitslag(en) van de test(en) beoordelen?

A:  Van belang is altijd dat u niet zelf beslissingen neem van medische aard. Zeker bij meerdere afwijkende resultaten is het zeer raadzaam om contact op te nemen met uw (huis)arts. Hij of zij kan dan beoordelen of verder onderzoek noodzakelijk is.

 1. V: Waar kan ik meer uitleg vinden over de verschillende parameters/testen en mogelijke oorzaken van afwijkende resultaten?

A:  Algemeen: uw (huis)arts is in staat om de mogelijke afwijkende waardes te beoordelen en het verband te leggen tussen meerdere afwijkende uitslagen. Voor meer informatie over de parameters (en mogelijk gerelateerde aandoeningen) kunt u terecht op deze website onder "Waarop kan ik testen" Met klem wijzen wij u erop dat alleen uw (huis)arts de kennis en kunde heeft om u dit uit te leggen.

 1. V: Hoe vaak raad u mij aan om te testen?

A:  Dit hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en medische voorgeschiedenis. Voor een algemene check is het echter verstandig om minimaal 2 maal per jaar een urine screening uit te voeren.

 

 
Totaal-check - Meest uitgebreide urinetest voor thuis - 3 complete testen

 


 

Waarop kan ik testen ?

 

RESULTATEN BEPALEN

Bepaal het resultaat door de kleuren op de test te vergelijken met de kleuren op de kleurenkaart. Match de kleur van de test met de kleur welke het meest overeenkomt met de kleur op de kleurenkaart. In sommige gevallen kan de uitslag van de test worden beïnvloed waardoor de test een foutieve uitslag kan geven.

Neem altijd contact op met uw arts voordat u beslissingen van medische aard neemt naar aanleiding van de uitslag van de test.

Ascorbinezuur: De aanwezigheid van ascorbinezuur (vitamine C) zorgt voor een kleurverandering van blauwgroen tot oranje. Mensen met een normaal dieet scheiden dagelijks tussen de 2 - 10 mg/dL uit. Na inname van een hoge dosis vitamine C kan de uitscheiding  200 mg/dL bedragen.

Glucose: Deze enzymatische test meet de reactie tussen glucose oxidase, peroxidase en chromogeen. De mate van oxidase van het chromogeen bepaalt de mate van verkleuring. De kleur varieert tussen groen en bruin. Glucose dient niet voor te komen in urine. Zeer kleine hoeveelheden kunnen worden uitgescheiden door de nieren. 3  Een glucose gehalte vanaf 100 mg/dL dient als abnormaal te worden beoordeeld.

Bilirubine: Afhankelijk van  het niveau zal er een roze achtige verkleuring optreden evenredig met de aanwezigheid van bilirubine in de urine. In normale gezonde urine dient er nooit bilirubine aanwezig te zijn. Zelfs het kleinste spoortje dient zo snel mogelijk verder onderzocht te worden. Atypische resultaten (kleuren die niet overeenkomen met de positieve of negatieve kleuren op de kleurenkaart), kunnen duiden op pigment van bilirubine afvalstoffen en kunnen de bilirubine reactie maskeren.

Ketonen: De test detecteert ketonen reacties en de kleur kan variëren van light roze (negatief) tot een donker roze / paars (positief). Ketonen zijn normaal gesproken niet aanwezig in urine. Ketonen zijn aantoonbaar gedurende een lichamelijke stress periode (vasten, zwangerschap en repeterende zware lichamelijke inspanning).4-6 In het geval van uithongering of andere abnormale situaties in het metabolisme, kunnen ketonen in zeer hoge concentraties aanwezig zijn voordat deze aantoonbaar worden in bloed (serum).7

Soortelijk gewicht: De kleur van de test varieert van donkerblauw-groen (urine met en laag soortelijk gewicht) tot aan geelgroen, oranje bij een oplopende concentratie. De normale variatie ligt tussen de 1.003-1.035.8 Urine welke bewaard is (24 uur) van een normale volwassene met een gezond dieet heeft een SG tussen de 1.016-1.022.8  Bij zware nier schade of nier falen is het soortelijk gewicht altijd exact 1.010.

Bloed: De test meet enkele hemoglobine (rode bloedlichamen) reacties waarbij het resultaat varieert tussen oranje, via groen naar donkerblauw. Iedere groene verkleuring binnen 60 seconden is positief en de urine dient verder onderzocht te worden. Bloed kan aanwezig zijn bij menstruerende vrouwen. Indien de test is afgenomen in deze periode, dient mate van aanwezigheid klinisch beoordeeld te worden door een arts.

pH: De test is in staat het brede spectrum van de pH of zuurgraad van de urine te tonen. De kleur kan variëren van oranje tot geel en groen tot blauw. De normaal te verwachten uitslag bij pasgeborenen is pH 5-7.9 De te verwachten uitslag bij normale urine is pH 4.5-8, met een gemiddelde van pH 6.9

Proteïne: Deze reactie is gebaseerd op het feit dat bij een normaal en constant niveau van de zuurgraad (pH) van de urine, iedere groene kleur duidt op de aanwezigheid van proteïnen (albumine). De kleur kan variëren van geel tot geelgroen bij een negatief resultaat en van groen tot groenblauw bij een positief resultaat. Bij een normale nierfunctie zal de afscheiding tussen de 1-14 mg/dL bedragen.10 Bij een kleur (uitslag) boven deze waarde worden er teveel proteïnen uitgescheiden en dient de uitslag verder klinisch onderzocht of beoordeeld te worden.

Urobilinogeen: Urobilinogeen is een van de hoofdbestanddelen van urine. De te verwachten waarde/uitslag bij normale urine is  0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 mmol/L).8 Een waarde van 2.0 mg/dL (35 mmol/L) of hoger is klinisch relevant en de urine dient dan verder onderzocht te worden.

Nitriet: Nitriet wordt door (gramnegatieve) bacteriën omgezet vanuit nitraat. De aanwezigheid wordt aangetoond middels een roze verkleuring van de test. Nitriet behoort niet aantoonbaar te zijn in urine. 9 Een positieve uitslag kan optreden bij sommige ontstekingen waarbij dit mede afhangt hoe lang de urine in de blaas heeft gezeten. Hoe langer de urine in de blaas heeft gezeten, des te gevoeliger is de test en is nitriet eenvoudiger aan te tonen. Een positieve nitriet test duidt vaak op een urineweginfectie.

Leukocyten: Deze test laat de mate van aanwezigheid van leukocyten (witte bloedlichamen) zien. In normale urine dient de uitslag altijd negatief te zijn voor deze test. Een positief resultaat dient altijd herhaald te worden. Neem daarvoor nieuwe (ochtend) urine en was de genitaliën goed voordat er weer getest wordt. Is ook deze 2e test positief, neem dan contact op met uw arts en bespreek de uitslag.

Hieronder treft u de samenstelling van reagentia op de strips aan. Deze weergave dient slechts ter referentie. Bij een positieve op meerdere parameters, kunt u de test en bijsluiter meenemen naar uw arts of specialist. In de bijsluiter bij de test treft u deze lijst ook aan. Uw arts heeft hiermee een beeld waarop u heeft getest.

Reagens

Afleestijd

Samenstelling (Engels)

Omschrijving

Ascorbinezuur

(ASC)

30 seconden

2,6-dichlorophenolindophenol; buffer and non-reactive ingredients

Toont ascorbinezuur (vitamine C) aan vanaf 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).

Glucose

(GLU)

30 seconden

glucose oxidase; peroxidase; potassium iodide; buffer; non-reactive ingredients

Toont glucose aan vanaf 50-100 mg/dL (2.5-5 mmol/L).

Bilirubine

(BIL)

30 seconden

2, 4-dichloroaniline diazonium salt; buffer and non-reactive ingredients

Toont bilirubine aan vanaf  0.4‑1.0 mg/dL

(6.8-17 µmol/L).

Ketonen

(KET)

40 seconden

sodium nitroprusside; buffer

Toont ketonen aan vanaf  2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).

Soortelijk gewicht

(SG)

45 seconden

bromthymol blue indicator; buffer and non-reactive ingredients; poly (methyl vinyl ether/maleic anhydride); sodium hydroxide

Toon het soortelijk gewicht aan tussen 1.000 en 1.030

Bloed

(BLO)

60 seconden

3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (TMB); diisopropylbenzene dihydroperoxide; buffer and non-reactive ingredients

Toont vrije hemoglobine aan vanaf 0.018-0.060 mg/dL of 5-10 Ery/µL in urine met ascorbinezuur  < 50 mg/dL.

pH

60 seconden

methyl red sodium salt; bromthymol blue; non-reactive ingredients

Meet het pH-gehalte van de urine tussen 5‑9.

Proteïnen

(PRO)

60 seconden

tetrabromophenol blue; buffer and non-reactive ingredients

Toont albumine aan vanaf 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L).

Urobilinogeen

(URO)

60 seconden

p-diethylaminobenzaldehyde; buffer and non-reactive ingredients

Toont urobilinogeen aan vanaf 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 µmol/L).

Nitriet

(NIT)

60 seconden

p-arsanilic acid; N-(1-naphthyl) ethylenediamine; non-reactive ingredients

Toont natrium nitriet aan vanaf  0.05-0.1 mg/dL in urine met een laag soortelijk gewicht  en minder dan 30 mg/dL ascorbinezuur.

Leukocyten

(LEU)

120 seconden

derivatized pyrrole amino acid ester; diazonium salt; buffer; non-reactive ingredients

Toont leukocyten aan vanaf  9-15 witte bloedlichamen  Leu/mL in klinische urine.

 

 
Wij benadrukken met klem dat u geen beslissingen van medische aard dient te nemen voordat u hierover overleg heeft gehad met uw arts of specialist. Totaal-Check® is een zeer betrouwbare urine test (deze test wordt ook gebruikt op urine analyse apparatuur in meer dan 60 landen wereldwijd in verschillende laboratoria) echter beschikt alleen uw arts of specialist over de kennis en kunde om de uitslag van test juist in te schatten. Zeker indien u op belangrijke parameters meerdere (sterk) positieve uitslagen krijgt. Neem dan de verpakking van de test en bijsluiter mee naar uw arts en bespreek de uitslag van Totaal-Check®

 


Wilt u alleen weten of u wellicht een blaasontsteking heeft? Dan raden wij het gebruik van Blaas-Check® aan.

Meer informatie over Blaas-Check kunt u vinden door de klikken op de onderstaande afbeelding.

 


 

Verkooppunten ?

 

Verkooppunten Totaal-Check®

 

Totaal-Check® is vanaf 25 november 2012 verkrijgbaar via de website van Testjezelf.nu BV. Wilt u ook dat uw drogisterij, apotheek, supermarkt of reformhuis hier wordt vermeld? Neem dan contact met ons op. Dit geldt ook voor de online verkopers van de test.

 

Via de medische groothandels: Holland Pharma en Unipharma verkrijgbaar voor alle drogisterijen en apotheken.

                  


Nb: deze meter maakt onderdeel uit van een scala aan zelfzorg producten, waaronder:
gluten-check (coeliakie test), allergie-check (allergie zelftest op specifieke allergenen), meno-check (pre- en meno-pauze test), drugs-check (drugsgebruik testen in speeksel en urine), nicotine-check (controleer of er wordt gerookt), MultiCheck™ (Glucose & Cholesterol Meter),  vruchtbaarheids-check (nieuwe mannelijke vruchtbaarheidstest - enige en unieke test met duidelijke Ja/Nee uitslag), Candida-Check (Vaginale Candida Schimmelinfectie Zelftest), Maag-check® (test thuis op maagzweer bacterie), Totaal-Check, Blaas-Check en Dieet-Check - Unieke thuistests in urine